School of Education

Vier grote scholengemeenschappen vormen samen met de lerarenopleidingen van NHL Stenden Hogeschool en Rijksuniversiteit Groningen de School of Education, een opleidingsschool verspreid over de drie noordelijke provincies.

De scholen binnen de School of Education verschillen onderling in cultuur en onderwijsaanbod, maar delen met elkaar een visie op opleiden en begeleiden van studenten en docenten. Dit betekent onder andere dat elk van onze scholen dezelfde herkenbare opleidingsstructuur heeft, zodat je als student gedurende je opleiding vertrouwd kan kennismaken met de verschillende schoolculturen en onderwijsvormen die de School of Education te bieden heeft.

© 2020 Copyright - School of Education