Begeleiding

Als je door de opleiding bij ons wordt geplaatst voor je stage, word je begeleid door een ervaren werkplekbegeleider/vakcoach. We streven ernaar om alleen te werken met begeleiders die een ruime ervaring hebben met lesgeven en opgeleid zijn tot coach. De werkplekbegeleider is degene bij wie je onder andere lessen bijwoont, bij wie je observaties kan uitvoeren en van wie les(delen) kan overnemen om ervaring op te doen met lesactiviteiten. Zij/hij zal die lesactiviteiten met je voorbespreken, ze observeren en met je evalueren. De werkplekbegeleider coacht je op de leerpunten die nodig zijn om een goede docent te worden. Vanzelfsprekend kun je zelf richting geven aan die leerpunten en zo gericht feedback vragen op je functioneren.

Naast de begeleiding door deze coach, maak je tijdens je stage vaak deel uit van een team en/of vakgroep. Dat betekent dat je omringd wordt door allerlei professionals bij wie je vaak ook terecht kunt met vragen en bij wie je kunt observeren.

Een speciale plek in het opleiden is weggelegd voor de schoolopleider. De schoolopleider organiseert allerlei activiteiten voor groepen studenten. Die activiteiten zijn erop gericht om zoveel mogelijk aan te sluiten bij waar je op dat moment in je stage en opleiding mee bezig bent. Een groot deel van deze activiteiten bestaat uit intervisie. Hoe we dat vormgeven vind je op de pagina over onze manier van opleiden.

Voor de voltijdstudenten van NHL Stenden werken we met bijeenkomsten die worden begeleid door de schoolopleider en de vaste instituutsopleider. Op deze manier zorgen we ervoor dat de aansluiting tussen instituut en praktijk zo optimaal mogelijk is.

Deeltijdstudenten en FO-studenten hebben vaker te maken met maatwerk in hun stage, omdat de trajecten van studenten vaak sterk verschillen.

© 2020 Copyright - School of Education