Onze manier van opleiden

We werken binnen de opleidingsschool vanuit de principes van integratief leren en realistisch opleiden. In het kort komt dat erop neer dat we steeds bezig zijn met verbinding maken tussen persoon, theorie en praktijk. Zodat wat je doet en leert bij ons op school ook echt betekenis voor je krijgt en zodat je stage verbinding heeft met wat je op het instituut leert. We werken daarbij vooral vanuit actuele, reële ervaringen en met de zogenoemde concerns van de lerende. Dit doen we door middel van reflectie en verdieping (Tigchelaar & Korthagen, 2001).

Integratief leren heeft als doel de integratie tussen persoon, theorie en praktijk, zodat er sprake kan zijn van duurzame professionele groei.

Het uitgangspunt van dit leren zijn veelal de ervaringen van de lerende zelf. Waarbij we reflectie, uitwerking en verdieping (door middel van theorie, feedback en evaluaties) gebruiken om te komen tot doordacht handelen in de klas. Zo werken we aan de vorming en ontwikkeling van je professionele identiteit in relatie tot de sociale context.

We stimuleren dit leren door gezamenlijk ‘ervaringen’ te organiseren die de je prikkelen om meer over jezelf na te denken in relatie tot wat je tegenkomt (het basisprincipe van ‘realistisch opleiden’; zie Korthagen et al., 2001). Daarbij maken we zo optimaal mogelijk gebruik van de specifieke context van de werkplek.

© 2020 Copyright - School of Education